"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Cập nhật : 17:53 Thứ tư, 20/10/2021
Lượt đọc: 70

6 Biểu mẫu công khai chất lượng đào tạo 2020-2021

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 11/10/2021
Ngày có hiệu lực: 11/10/2021
Người ký: Nguyễn Duy Tuyển
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 3-cong-khai_211220217.pdf
Nội dung:

87