"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Bí thư

Nguyễn Duy Tuyển
Nguyễn Duy Tuyển

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Phó bí thư

Phạm Thị Minh Ngọc
Phạm Thị Minh Ngọc

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Chi ủy viên

Ngô Hùng Cường
Ngô Hùng Cường

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Đảng viên

Phạm Quang Trung Trực
Phạm Quang Trung Trực

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Bùi Văn Tỉnh
Bùi Văn Tỉnh
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
Phạm Thị Thanh Vân
Phạm Thị Thanh Vân
Nguyễn Hà Bích Vân
Nguyễn Hà Bích Vân
Tô Thị Ngọc Dâng
Tô Thị Ngọc Dâng
Huỳnh Thị Bé Ren
Huỳnh Thị Bé Ren
Bùi Thị Thuỳ Linh
Bùi Thị Thuỳ Linh

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Huỳnh Công Phúc
Huỳnh Công Phúc

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Nguyễn Xuân Hùng
Nguyễn Xuân Hùng

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Lê Thị Lý
Lê Thị Lý

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

 Lê Thị Bảo Ngân
Lê Thị Bảo Ngân

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Thái Thị Minh Phụng
Thái Thị Minh Phụng

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Huỳnh Đình Nhân
Huỳnh Đình Nhân
Bùi Thị Ngọc Thoan
Bùi Thị Ngọc Thoan
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Minh Thời
Nguyễn Minh Thời

Vị trí công tác: Trường THPT Trần Khai Nguyên

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Ngọc Nhịn
Trần Thị Ngọc Nhịn
Trần Thị Diệu
Trần Thị Diệu
Lê Kim Phụng
Lê Kim Phụng
Võ Bùi Thanh Duy
Võ Bùi Thanh Duy