"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ hai, 6/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 332

Bảng danh dự Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2019-2020

Chúc mừng thành tích của thầy và trò trường ta trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2019-2020 với 20/20 giải gồm 3 giải Nhất, 11 giải Nhì và 6 giải Ba.

Hy vọng trường ta tiếp tục đạt được thành tích cao trong Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố, Kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM lần VI và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố (và cả Quốc gia nếu có).

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163