"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"
Thứ bảy, 12/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 3309

Ban Giám Hiệu

Năm học 2018-2019

Năm học 2014-2015

 1. Thầy Nguyễn Duy Tuyển - Hiệu trưởng

 2. Thầy Ngô Hùng Cường (Phải) - Hiệu phó 

 3. Cô Phạm Thị Minh Ngọc  (Trái) - Hiệu phó

Tin cùng chuyên mục

163